מבוא למדעי המחשב
הרצאות / תרגולים במבוא למדעי המחשב
שם המסמך תאריך הוספה סוג
** אוסף תרגילים ופתרונות 2006** סמסטר א', תשס"ז PDF
חוברת תרגילי בית ופתרונות משנים קודמות סמסטר א', תשס"ו PDF
תרגילים בסגנון מבחן סמסטר א', תשס"ו PDF
סיכומים / דפי עזר במבוא למדעי המחשב
שם המסמך תאריך הוספה סוג
סיכום למבחן - תודה לשי מאיר 10-03-2009 DOC
שאלות מכוונות - תודה לינון ברגיל 06-03-2009 DOC
דפי עזר למבחן - תודה לאבירם ברגר 01-03-2009 DOC
מבחנים במבוא למדעי המחשב
שם המסמך תאריך הוספה סוג
מועד ב', סמסטר א' תשס"ט - תודה לאיתמר נוחם 11-03-2009 DOC
מועד ב', סמסטר א' תשס"ט - תודה לינון ברגיל 06-03-2009 PDF
מועד ב, סמסטר א' תשס''ו + פתרון סמסטר ב', תשס''ו PDF
מועד א, סמסטר א' תשס''ו + פתרון סמסטר ב', תשס''ו PDF
מועד ג, סמסטר ב' תשס''ה + פתרון סמסטר ב', תשס''ו PDF
מועד ב, סמסטר ב' תשס''ה + פתרון סמסטר ב', תשס''ו PDF
מועד א, סמסטר ב' תשס''ה + פתרון סמסטר ב', תשס''ו PDF
מועד ב, סמסטר א' תשס''ה + פתרון סמסטר ב', תשס''ו PDF
מועד ב, סמסטר א' תשס''ד סמסטר ב', תשס''ו PDF
מועד א, סמסטר א' תשס''ד סמסטר ב', תשס''ו PDF
מועד ב, סמסטר א' תשס''ג + פתרון סמסטר ב', תשס''ו PDF
מועד א, סמסטר א' תשס''ג + פתרון סמסטר ב', תשס''ו PDF
מועד ג, סמסטר א' תשס''ב + פתרון סמסטר ב', תשס''ו PDF
מועד ב, סמסטר א' תשס''ב + פתרון סמסטר ב', תשס''ו PDF
מועד א, סמסטר א' תשס''ב + פתרון סמסטר ב', תשס''ו PDF
מועד א', סמסטר א' תשס"ה סמסטר א', תשס"ו PDF
שאלות ממבחנים סמסטר א', תשס"ו PDF
קישורים - מבוא למדעי המחשב
שם הקישור תאריך הוספה
© עוצב ונבנה ע"י אריק ויצמן