מודלים חישוביים
הרצאות / תרגולים במודלים חישוביים
שם המסמך תאריך הוספה סוג
קובץ הרצאות - חלק I סמסטר א', תשס"ה DOC
קובץ הרצאות - חלק II סמסטר א', תשס"ה DOC
הרצאה - מתאריך 1.10.05 (תודה לאורלי כהן). סמסטר א', תשס"ה JPG
קובץ תרגולים - כל התרגולים של גיא וולפוביץ. סמסטר א', תשס"ה DOC
סיכומים / דפי עזר במודלים חישוביים
שם המסמך תאריך הוספה סוג
דפי סיכום למבחן - תודה לאיהב סעד 13-07-2009 PDF
סיכומים למבחן סמסטר ב', תשס"ה PDF
מבחנים במודלים חישוביים
שם המסמך תאריך הוספה סוג
מועד א', 2008 סמסטר ב' תשס"ח 24-08-2008 PDF
מועד א' - סמסטר א' תשס"ז - תודה לשחר רונן. 04-02-2007 PDF
מועד א'+ב' - סמסטר ב' 2005 - מרצה: רונן שאלתיאל סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תשס"ה סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחנים משנים קודמות I - אמצע, א' וב' של סמסטר ב', תשס"ד סמסטר ב', תשס"ד JPG
מבחנים משנים קודמות II - אמצע, א' וב' של סמסטר א', תשס"א סמסטר ב', תשס"ד JPG
קישורים - מודלים חישוביים
שם הקישור תאריך הוספה
© עוצב ונבנה ע"י אריק ויצמן