מבני נתונים
הרצאות / תרגולים במבני נתונים
שם המסמך תאריך הוספה סוג
** חוברת עזר להרצאות ולתרגולים - הנוסח המלא ** סמסטר א', תשס"ז PDF
אוסף תרגילים קצר סמסטר א', תשס"ו PDF
תרגיל בנושא עץ בינארי + פתרון סמסטר ב', תשס"ה PDF
קובץ הרצאות סמסטר א', תשס"ד DOC
קובץ תרגולים סמסטר א', תשס"ד DOC
סיכומים / דפי עזר במבני נתונים
שם המסמך תאריך הוספה סוג
קובץ עזר - תודה לינון ברגיל 04-11-2009 DOC
דף עזר למבחן אמצע - תודה לאבירם ברגר 19-04-2009 DOC
דף נוסחאות ומשפטים למבחן - מומלץ מאוד! סמסטר א', תשס"ו RTF
דף נוסחאות למבחן אמצע סמסטר א', תשס"ד DOC
מבחנים במבני נתונים
שם המסמך תאריך הוספה סוג
מועד אמצע, סמסטר ב' תשס"ט כולל פתרון! - תודה לסתיו ניר 21-12-2009 PDF
מועד אמצע, סמסטר ב' תשס"ט - תודה לסתיו ניר 03-05-2009 PDF
מועד א', סמסטר ב' תשס"ז - תודה לבלה ספקטור 21-07-2007 PDF
** אוסף המבחנים הגדול ** סמסטר א', תשס"ז PDF
מבחן אמצע, סמסטר ב' תשס"ה סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ג', סמסטר א' תשס"ה סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תשס"ה סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר א' תשס"ה סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר א' תשס"ה סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר ב' תשס"ד סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר ב' תשס"ד סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר ב' תשס"ד סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ג', סמסטר א' תשס"ד סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תשס"ד סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר א' תשס"ד סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר א' תשס"ד סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ג', סמסטר ב' תשס"ג סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר ב' תשס"ג סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר ב' תשס"ג סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר ב' תשס"ג סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ג', סמסטר א' תשס"ג סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תשס"ג סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר א' תשס"ג סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר א' תשס"ג סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ג', סמסטר ב' תשס"ב סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר ב' תשס"ב סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר ב' תשס"ב סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר ב' תשס"ב סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ג', סמסטר א' תשס"ב סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תשס"ב סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר א' תשס"ב סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר א' תשס"ב סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר ב' תשס"א סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר ב' תשס"א סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר ב' תשס"א סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ג', סמסטר א' תשס"א סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תשס"א סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר א' תשס"א סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר א' תשס"א סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תש"ס סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר א' תש"ס סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר א' תש"ס סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ג', סמסטר א' תשנ"ט סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תשנ"ט סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר א' תשנ"ט סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר ב' תשנ"ט (החוג למתמטיקה) סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תשנ"ח סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ג', סמסטר א' תשנ"ח סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תשנ"ו סמסטר א', תשס"ו PDF
אוסף שאלות ממבחנים (אנו מתנצלים על איכות הסריקה) סמסטר א', תשס"ו PDF
דוגמאות לשאלות ממבחנים של גדי לנדאו + פתרונות סמסטר ב', תשס"ה PDF
מועד ב', סמסטר ב' תשנ"ו סמסטר ב', תשס"ה PDF
מועד ג', סמסטר ב' תשנ"ו סמסטר ב', תשס"ה PDF
מועד ב', סמסטר א' תשנ"ז סמסטר ב', תשס"ה PDF
מועד א', סמסטר א' תשנ"ו סמסטר ב', תשס"ה PDF
קישורים - מבני נתונים
שם הקישור תאריך הוספה
מימושי מבני נתונים בשפת C 06-12-2006
הדגמות ריצה של מיונים ומבני-נתונים 07-12-2006
קורסי מבני-נתונים - אונ' ת"א 07-12-2006
מבני נתונים - אתר מקיף 07-12-2006
מצגות ודוגמאות ריצה - הטכניון 07-12-2006
אלגוריתמים ומבני נתונים 07-12-2006
© עוצב ונבנה ע"י אריק ויצמן