מבני נתונים
מבחנים במבני נתונים
שם המסמך תאריך הוספה סוג
מועד אמצע, סמסטר ב' תשס"ט כולל פתרון! - תודה לסתיו ניר 21-12-2009 PDF
מועד אמצע, סמסטר ב' תשס"ט - תודה לסתיו ניר 03-05-2009 PDF
מועד א', סמסטר ב' תשס"ז - תודה לבלה ספקטור 21-07-2007 PDF
** אוסף המבחנים הגדול ** סמסטר א', תשס"ז PDF
מבחן אמצע, סמסטר ב' תשס"ה סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ג', סמסטר א' תשס"ה סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תשס"ה סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר א' תשס"ה סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר א' תשס"ה סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר ב' תשס"ד סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר ב' תשס"ד סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר ב' תשס"ד סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ג', סמסטר א' תשס"ד סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תשס"ד סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר א' תשס"ד סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר א' תשס"ד סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ג', סמסטר ב' תשס"ג סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר ב' תשס"ג סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר ב' תשס"ג סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר ב' תשס"ג סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ג', סמסטר א' תשס"ג סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תשס"ג סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר א' תשס"ג סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר א' תשס"ג סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ג', סמסטר ב' תשס"ב סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר ב' תשס"ב סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר ב' תשס"ב סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר ב' תשס"ב סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ג', סמסטר א' תשס"ב סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תשס"ב סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר א' תשס"ב סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר א' תשס"ב סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר ב' תשס"א סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר ב' תשס"א סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר ב' תשס"א סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ג', סמסטר א' תשס"א סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תשס"א סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר א' תשס"א סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר א' תשס"א סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תש"ס סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר א' תש"ס סמסטר א', תשס"ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר א' תש"ס סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ג', סמסטר א' תשנ"ט סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תשנ"ט סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר א' תשנ"ט סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר ב' תשנ"ט (החוג למתמטיקה) סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תשנ"ח סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ג', סמסטר א' תשנ"ח סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תשנ"ו סמסטר א', תשס"ו PDF
אוסף שאלות ממבחנים (אנו מתנצלים על איכות הסריקה) סמסטר א', תשס"ו PDF
דוגמאות לשאלות ממבחנים של גדי לנדאו + פתרונות סמסטר ב', תשס"ה PDF
מועד ב', סמסטר ב' תשנ"ו סמסטר ב', תשס"ה PDF
מועד ג', סמסטר ב' תשנ"ו סמסטר ב', תשס"ה PDF
מועד ב', סמסטר א' תשנ"ז סמסטר ב', תשס"ה PDF
מועד א', סמסטר א' תשנ"ו סמסטר ב', תשס"ה PDF
© עוצב ונבנה ע"י אריק ויצמן