עיבוד תמונה
מבחנים בעיבוד תמונה
שם המסמך תאריך הוספה סוג
מועד א', סמסטר ב' תשס"ב סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר ב' תש"ס סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר ב' תש"ס + פתרון סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר ב' תשנ"ט + פתרון סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר ב' תשנ"ט + פתרון סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד ב', סמסטר א' תשנ"ט + פתרון סמסטר א', תשס"ו PDF
מועד א', סמסטר א' תשנ"ט + פתרון סמסטר א', תשס"ו PDF
אוסף שאלות ממבחנים + פתרונות סמסטר א', תשס"ו PDF
© עוצב ונבנה ע"י אריק ויצמן