מודלים חישוביים
הרצאות / תרגולים במודלים חישוביים
שם המסמך תאריך הוספה סוג
קובץ הרצאות - חלק I סמסטר א', תשס"ה DOC
קובץ הרצאות - חלק II סמסטר א', תשס"ה DOC
הרצאה - מתאריך 1.10.05 (תודה לאורלי כהן). סמסטר א', תשס"ה JPG
קובץ תרגולים - כל התרגולים של גיא וולפוביץ. סמסטר א', תשס"ה DOC
© עוצב ונבנה ע"י אריק ויצמן