מבוא למדעי המחשב
הרצאות / תרגולים במבוא למדעי המחשב
שם המסמך תאריך הוספה סוג
** אוסף תרגילים ופתרונות 2006** סמסטר א', תשס"ז PDF
חוברת תרגילי בית ופתרונות משנים קודמות סמסטר א', תשס"ו PDF
תרגילים בסגנון מבחן סמסטר א', תשס"ו PDF
© עוצב ונבנה ע"י אריק ויצמן