מסדי נתונים
מבחנים במסדי נתונים
שם המסמך תאריך הוספה סוג
מבחנים ממועדים שונים 2006-2009 - תודה לאפראימוב אורן. 30-01-2011 RAR
מועד א' 2007, סמסטר ב' תשס''ז + פתרון - תודה לשחר רונן 05-08-2007 PDF
מבחן אמצע, סמסטר א' תשס''ו + פתרון סמסטר ב', תשס''ו PDF
מועד א, סמסטר א' תשס''ה + פתרון סמסטר ב', תשס''ו PDF
מועד ב, סמסטר א' תשס''ה + פתרון סמסטר ב', תשס''ו PDF
מבחן אמצע, סמסטר א' תשס''ה + פתרון סמסטר ב', תשס''ו PDF
מועד ב, סמסטר ב' תשס''ג + פתרון סמסטר ב', תשס''ו PDF
© עוצב ונבנה ע"י אריק ויצמן